Vi har laget en produktbrosjyre for Adapti, og denne lekkerbiskenen av en brosjyre er vi skikkelig stolte av!

 

Noen prosjekter tar rett og slett lenger tid enn andre. Da Adapti tok kontakt med oss for en god stund tilbake, var det fordi de så behovet av en produktbrosjyre som kunne brukes ut mot kundene sine. Adapti leverer belysning og lysstyringsssystemer, og er i et marked med beslutningstakere for store og tunge prosjekter. Det var derfor viktig med en brosjyre som både var stilren og snakket til målgruppen på riktig måte. Samt ikke minst kunne forklare systemene og integrasjonene på en lettfattig og visuell måte.

Det ble starten på et langt og godt samarbeid. Nå er produktbrosjyren endelig ferdig, og den ble skikkelig fin!

Produktbrosjyre for Adapti

Vi i Sandaunet er opptatt av at en brosjyre skal styrke merkevaren din, noe vi helt klart mener denne gjør. Ikke minst har vi laget en brosjyre som er ment å kunne leve lenge. Den er klassisk, som gjør at den ikke går ut på dato. Det betyr at når innholdet skal oppdateres, så kan vi bytte ut noe av teksten og budskapet uten å måtte designe en helt ny brosjyre.

Les våre tips til hva som gir en vellykket brosjyre

Adapti turte å gå for en helt stilren og enkel, nesten anonym, forside som satte virkelig spissen over i`en. En enkel logo i spottlakk som fremhever kvaliteten de leverer.

 

 

Vi i Sandaunet Designbyrå takker for oppdraget. Vi er sikre på at denne 92 siders produktbrosjyren finner veien hjem til mange nye kunder!

Brosjyre bør være en del av markedsstragien din

Uansett hva du trenger, om det er produktbrosjyre, systembrosjyre eller annen type brosjyre – så er det viktig at den er gjennomtenkt med tanke på design og innhold.
Ikke minst må du sørge for at budskapet er tilpasset målgruppen din.

Brosjyre er definitivt langt fra dødt, til tross for at vi lever i en mer digital tid. Faktisk mener vi heller motsatt, at jo mer digitale vi blir – jo større fortrinn overfor konkurrenten får du ved å bruke brosjyre i markedsføringen.

Sjekk ut vår artikkel om de viktigste årsakene til brosjyre fortsatt bør være en del av markedsføringen din.

Vi i Sandaunet Designbyrå har lang og faglig tyngde i å finne den beste måten å nå ut til målgruppen din. Vi hjelper deg med alt fra enkle brosjyremaler til tykke produktbrosjyrer.
Kontakt med oss på hei@sandaunet.no eller tlf.: 959 12 449, for å se hvordan vi kan løfte din merkevare til nye høyder!

Kataloger - Sandaunet Designbyrå

Denne guiden gir deg profesjonelle tips til hvordan du bør gå fram for å utvikle en katalog som er tilpasset nettopp din målgruppe.

Utvikling av katalog, design, fotografering, skreddersøm for målgruppa. Det er ganske mye å planlegge for når en ny katalog skal utarbeides. I denne artikkelen har vi tatt for oss en rekke ulike tips for hva du må tenke på for å lykkes med design av din katalog og markedsføring i ettertid.

Hva er en katalog?
Og hva skiller egentlig en katalog fra en brosjyre?

I utgangspunktet er disse relativt like, men det er likevel en del ting som kan skille de:

 • Kataloger er stort sett alltid basert rundt produkter. Produktinformasjon- og spesifikasjoner er derfor viktige ingredienser i kataloger, mens det i en typisk brosjyre gjerne ikke får like stor oppmerksomhet.
 • Kataloger inneholder ofte mange produktfoto.
 • Generelt sett er kataloger tykkere enn brosjyrer
 • En katalog har gjerne en limfrest (rett/kantet) rygg

I denne artikkelen kan du lese mer om forskjellen på brosjyre og katalog. Se også vår artikkel om flyer her!

 

 

KAtalog historie - Sandaunet Designbyrå

Kort om historie

Ordet katalog kommer fra det greske ordet katalogos eller katalegein, som betyr å lese nedover. Katalogisering er det samme som å holde en ordnet fortegnelse over gjenstander, personer eller annet. En katalog kan komme i bokform, være et arkiv eller et digitalt register. Biblioteker og bokhandlere er et typisk sted man finner oversiktlige og avanserte kataloger. I den digitale hverdagen er kataloger i daglig bruk i for eksempel nettbutikker, da i form av en oversikt over produkter, varelager osv. Slike kataloger baserer seg på databaser.

 

 

Ikea katalogen - Sandaunet Designbyrå

Eksempler på ulike typer katalog

Svært mange bedrifter bruker aktivt kataloger i forbindelse med markedsføring av produktene sine. Det mest kjente eksempelet er sannsynligvis Ikea og deres Ikea-katalog. Denne inneholder intet mindre enn rundt 12.000 produkter. Ifølge The Telegraph utgis den årlig i over 40 land og blir printet i 212 millioner eksemplarer. Det er vel liten tvil om at dette er verdens mest kjente katalog.

Men hva slags type kataloger finnes egentlig?

Informative kataloger

Dette er kort fortalt kataloger med overvekt av varenummer, ordrenummer, mål og andre spesifikasjoner. Produktfoto, miljøbilder og/eller illustrasjoner er gjerne også å finne i en informativ katalog, men da ikke nødvendigvis i første rekke.

 

Inspirerende kataloger

Kataloger som gjør noe med oss. Det er ikke uten grunn at for eksempel kataloger fra baderoms- eller kjøkkenprodusenter bringer oss ut i naturen for å inspirere og la tankene vandre fra produkt til sjelefred. Det er selvsagt nøye overveid og planlagt å bruke slike virkemidler. Disse katalogene spiller gjerne på følelser. Avsender ønsker at man skal la seg inspirere og få litt av den samme følelsen man kan få av å lese et magasin.

Nå er det jo ikke slik at det det ikke finnes kombinasjoner av den informative og den inspirerende katalogen, for det er kanskje det vanligste. Før man setter i gang med å produsere katalogen, kan det likevel være verdt å ta en vurdering av hva slags katalog som egner seg for ditt produkt og din målgruppe.

Prislister

Prislister kunne i utgangspunktet vært nevnt i kategorien informative kataloger men det skilles ofte på produktkataloger og prislister. Prislister har sjeldent mye farger eller spennende design. Allikevel er design av tabeller spesielt viktig for å kunne gi informasjon til lesere og kunder på en enkel måte. Og det er ofte svært mye informasjon som skal inn i prislister. Et ryddig og lettlest system vil gjøre leserens opplevelse mer behagelig om det er et logisk og oversiktlig. Enkle illustrasjoner er derfor mye brukt i prislister.

Her er noen bransjer som bruker katalog som en vesentlig del av sin markedsføring:

 • Baderomskatalog
 • Kjøkkenkatalog
 • Båtsportkatalog
 • Huskatalog
 • Hyttekatalog
 • Sportskatalog
 • Interiørkatalog
 • Møbelkatalog

­­Og selvfølgelig mange andre.

Katalog prosess - Sandaunet Designbyrå
Lage katalog – hvor skal man starte?

Planlegging

Å lage katalog er som regel en prosess der man bør sette seg i planleggings-stolen først. Noen er nok kjent med å lage katalog fra før, men ønsker kanskje en ny tilnærming til hvordan det skal løses eller hvordan katalogen skal se ut. Å forenkle jobben med foto, tekst eller design for å spare inn noe på budsjettet kan være en annen innfallsvinkel når man skal gå i gang med å utforme en katalog. Det kan allikevel gi et godt resultat med f.eks. et minimalistisk design.

Hva skal kommuniseres?

Det er greit å starte med å forankre hva som skal kommuniseres.
Skal katalogen være informativ, inspirerende – Eller kanskje begge deler?
I såfall kan det være greit å vekte dette i planleggingsfasen.

Hva trengs for å utarbeide katalogen?

Foto og illustrasjoner

Finnes det produkt- eller miljøbilder fra før, eller bør man leie inn en profesjonell fotograf som kan ta produktbilder? En fotograf vil naturligvis også kunne ta gode miljøbilder, ansattportretter og andre type bilder man vil inkludere i katalogen. Profesjonelle bilder vil alene sørge for å heve uttrykket i stor grad. Et alternativ til produktfoto er å lage enkle 2D illustrasjoner av produktene, produktenes funksjonalitet eller oppbygging/konstruksjon.

Tekst

Tekst er selvsagt vesentlig. I noen tilfeller trenger man å oversette tekst fra utenlandske kataloger eller nettsider, og da er det viktig at dette gjøres på en profesjonell måte. Et oversettelsesprogram vil ikke gi like god kvalitet som når en tekstforfatter eller annen skrivekyndig person ser på teksten. Det samme gjelder beskrivelser av produktene, informasjon om bedriften og så videre. Det er viktig med en godt skrevet tekst som appellerer til målgruppen. Skrivefeil og dårlig grammatikk kan fort gi et dårlig inntrykk og dermed kanskje virke mot sin hensikt.

Produktinfo i katalog

Har bedriften allerede informasjon om de ulike produktene som skal beskrives? Kanskje har leverandøren denne informasjonen, men på et annet språk? I så fall kan det være behov for oversettelse og utarbeiding over til norske normer, målestandarder osv. I så fall kan denne informasjonen hentes automatisk inn ved å bruke for eksempel Excel-tabeller. Se mer om dette litt lenger ned i artikkelen.

Katalog Design - Sandaunet Designbyrå

Design – Hvordan skal katalogen se ut?

Hva bør man tenke på når det kommer til design? Det er selvsagt ikke noe lett spørsmål med kun ett fasitsvar. Her er noen tips for hvor man kan begynne:
Hva skal egentlig kommuniseres?
Skal det informeres eller inspireres? Kanskje begge deler?

For mange handler det om salg og en gylden middelvei, både når det gjelder inspirasjon og informasjon. Skrivesenteret.no har en interessant artikkel om dette.

Hvem er målgruppa og hva vil treffe dem?
Egen målgruppe har de fleste god oversikt over, men hva som treffer dem eller får dem til å agere er minst like interessant. Det er mange virkemidler å vurdere, som for eksempel:

 • Følelser – sjelefred, gode stunder, romantikk, velbehag osv.
 • Fornuft – for eksempel sikkerhet
 • Tilknytning – lokal, nasjonal osv.
 • Verdi – eksempelvis 3 for 2
 • Pris – i form av tilbud, salg, rabatt etc.
 • Behov – å skape behov for det aktuelle produktet eller tjenesten

Når det er lagt en plan for dette, er det greit å kartlegge omfanget av katalogen. Å lage en enkel innholdsdisposisjon kan være en god start og en fin første visualisering både for designbyrå og kunde. Dette gjøres for eksempel ved å markere en side med «miljøbilde», neste side for «produktserie A» eller lignende. Jo enklere det settes opp, jo raskere blir fremdriften med katalogen.

Så er man over på selve designet og det som for mange er ekstra spennende.
En fornuftig tilnærming er å velge noen sider eller oppslag fra disposisjonen og å lage designet så ferdig som mulig på disse sidene. Å velge sider som gjentas som for eksempel kapittel eller emneinndeling, produktsider eller inspirasjonssider, kan være fint. Da kan man se en variasjon som gjør det enklere med korrektur og videre arbeid med katalogen.

Viktige virkemidler for grafisk design er blant annet:

 • Skrifttype/font
 • Lesbarhet
 • Farger
 • Kontraster
 • Former
 • Blikkfang
 • Foto/miljøbilder/produktbilder/ansattportrett
 • Illustrasjoner
 • Komposisjon
 • Perspektiv
 • Utsnitt
 • Balanse
 • Dynamikk

For å lage et godt design trengs det ofte en kombinasjon av flere av punktene over. En rød tråd er absolutt noe som er viktig for at katalogen skal ose profesjonalitet. Et godt balansert design har for eksempel gjerne en tekstmengde tilpasset mengen av og størrelsen på bilder og/eller illustrasjoner.

Katalogen skal også si noe om produktene eller tjenestene. Å kommunisere om fordeler eller særegenheter ved produktene gjør at kundene husker akkurat dette produktet neste gang de er i kjøpsmodus. Derfor er det viktig å skape et design som gjør at produktet skiller seg fra andre konkurrerende produkter.

Katalog størrelser - Sandaunet Designbyrå

Format og størrelser

Det er ingen regler for hvilket format man bør bruke. Normalen er stående A4-format for både print (se mer om papirstørrelser her) og digital katalog. De siste årene har visninger på mobil økt og tatt over for visning på større skjermer. Man bør altså ta høyde for at man i den digitale versjonen skal kunne se side for side og ikke ha kun oppslag. Oppslag er når man ser to og to sider samtidig.

Mal og automatisering av katalog

Utarbeidelse og bruk av maler er både tids- og kostnadsbesparende dersom man ønsker et relativt likt utseende flere år eller sesonger på rad. I Adobe Indesign er det mulig å få utarbeidet maler til eget bruk. Det er selvfølgelig også en mulighet å utvikle maler for enkelt å kunne sende tekst, bilder og annen informasjon til designbyrået.

Det finnes  software som kan hente inn store mengder data fra filer i for eksempel Microsoft Excel. Denne type automatisering kan være tidsbesparende og ikke minst sørge for mindre feil i tabeller enn ved manuell innsetting. Easy Catalog er en av flere mulige InDesign-plugins som gjør denne jobben.

 

Hvor mye koster det å lage en katalog?

Å beregne pris på en katalog avhenger av mange faktorer. Å utarbeide et tilbud basert på et briefingmøte eller tilsendte spesifikasjoner, er det mest fornuftige stedet å starte.
Noen eksempler på hva som avgjør prisen:

 • Sideantall
 • Illustrasjoner: type og antall illustrasjoner; 2D – 3D / svarthvitt eller farger
 • Fotografering: produkt, miljø, portrett eller annet
 • Design: Kompleks layout eller mange like sider
 • Trykk: ferdiggjøring og effekter som lakk, folie osv.
 • Digitalt oppsett
 • Hvem som leverer tekst og/eller bilder
 • Korrekturlesing

 

Hvor lang tid tar det å utvikle en katalog?

Tiden det tar å utvikle en katalog avhenger av flere av de samme faktorene som ovenfor, for eksempel sideantall, tekst, bildeproduksjon og lignende. Med en enkel layout, få bilder og med leveranse av tekst og bilder fra kunden kan man i løpet av relativt kort tid lage en katalog.

En katalog kan også være en langvarig prosess på flere måneder. Dette gjelder de tilfeller hvor det er mange involverte, og resultat gjerne er opp til flere hundre sider. Som oftest vil det avhenge av faktorer som katalogens kompleksitet, antall produkter og arbeid med foto, illustrasjon og design layout.

Tips til trykket katalog og distribusjon

Mange lager en digital katalog, men tallenes tale er likevel klar: De fleste foretrekker å lese slike ting på papir. Se mer her fra CNBC.com. Vår store oppfordring er derfor: Lager man først en flott katalog, så sørg for at folk også får muligheten til å lese den i papirversjon.

I tillegg har man bedre forståelse av det man leser på papir og en katalog trykket på eksklusivt papir vil definitivt bidra til å gjøre godt inntrykk på potensielle kunder.

Det er klart at budsjett spiller inn i regnestykket og har man et produkt med en målgruppe for hele landet kan det være fornuftig å gjøre begge deler. Et trykket opplag for messer, de største forhandlerne og lignende steder er likevel å anbefale.

 

 

Digital katalog - Sandaunet Designbyrå

Nå ut til fler med digital katalog

Digital katalog er absolutt noe du bør ha i tillegg til en printet versjon. Å fulldistribuere til hele landet er noe de færreste kan ta seg råd til og en digital versjon er derfor et fornuftig alternativ. Å legge ut en link på nettsiden, eller legge ved en link i e-postsignaturen, kan være en fin måte å formidle katalogen til potensielle kunder og de man ellers er i kontakt med. Den digitale katalogen er også ypperlig å dele på sosiale medier og vil gi verdi for følgere som er interessert i din merkevare. I tillegg kan katalogen bli funnet av flere gjennom organiske søk. Issuu.com har skrevet litt om hvordan dette fungerer.

Spør oss gjerne!

Har du spørsmål om katalog og andre trykksaker, tar vi gjerne en samtale med deg. Sandaunet Designbyrå har lang erfaring med å produsere profesjonelle trykksaker som nettopp katalog. Vi leverer også brosjyre, flyer og alt annet du trenger for å lykkes med din markedsføring.
Kontakt oss i dag!

Flyer Sandaunet Designbyrå

Selv en liten trykksak som flyer kan ha stor effekt

Noen ganger har man behov for å nå ut til målgruppen på en kort, konsis og kostnadseffektiv måte. Da er en flyer midt i blinken.

Selv i en digital hverdag, er det i mange tilfeller fortsatt svært effektivt med profesjonelle trykksaker. I mange sammenhenger er det for eksempel nyttig å kunne gi ut en brosjyre om bedriften og/eller de tjenestene den leverer. Har du en rekke produkter du ønsker å vise frem, vil en katalog sørge for dette.

Mange ganger kan det også være behov for en enklere type trykksak. For eksempel når man skal snakke om et arrangement eller et tilbud som gjelder i en begrenset periode. Det er her flyer blir stjernen.

 

Først: Hva er egentlig en flyer?

I de aller fleste tilfeller brukes ordet flyer, men man kan også bruke synonymene pamphlet og leaflet. På norsk kaller man ofte flyer for flygeblad.

En flyer, eller flygeblad om du vil, er som oftest en ensidig trykksak, men den kan også være tosidig. Brettet flyer er også en mulighet, selv om man da fort er over på formatet brosjyre. Les om forskjellene her.

Det er selvfølgelig ingen regel som sier noe om hvordan en flyer se ut, men som regel er den mindre enn A4. Vanlig størrelse kan sies å være A5 eller mindre. Synes du det er vanskelig med papirstørrelser kan du se vår guide på dette her.

Hvorfor bruke flyer?

Selv med alle mulighetene man i dag har innen markedsføring, kan det i en del tilfeller være utfordrende å treffe riktig målgruppe. Hvis du vet hva du vil formidle og hvor du ønsker å treffe målgruppen, kan en flyer være midt i blinken. Du kan for eksempel velge å legge det på kafébord eller andre relevante steder hvor du vet at målgruppen din ferdes. Dette ser man ofte i forbindelse med for eksempel konserter.

I tillegg til at en flyer, eller flygeblad, er enkel å dele ut, er den også enkel å ta med seg. Fatter folk interesse for det de ser, er det lett å ta med seg flyeren i lommen eller vesken – i motsetning til om de ser en plakat eller en annonse.

En annen god grunn til å velge å bruke flyer, er at det er relativt rimelig å produsere. Gitt størrelsen er det begrenset hvor mye tid som skal brukes på design eller foto.

Ønsker du å få en indikasjon på effekten flyers har? Passer du på å legge inn en call to action, kan dette gi det en indikasjon på nettopp dét. På flyeren kan du eksempelvis skrive at man får rabattert pris ved å vise flyeren i døren.

Hvor viktig er design når det kommer til flyer?

En flyer er ofte mer informativ enn inspirerende. Den skal gjerne inneholde praktisk informasjon som tid, sted, kontaktinfo og lignende. Det betyr ikke dermed at den skal se kjedelig ut. Tvert imot!
Ettersom det er begrenset med plass for å kommunisere det man ønsker, er design av flyer veldig viktig. Et godt design vil nemlig bidra til at du får frem det du ønsker å formidle på en tydelig og lettlest måte. Vil man ha mottakeren inn på nettsiden, inn i butikken eller ønsker man at de skal melde seg inn i noe? Budskapet bør formidles så enkelt som mulig.
En flyer får kanskje bare et raskt blikk fra mottakeren, og det er designerens oppgave skape noe som nærmest umiddelbart fanger leserens interesse. Riktig bruk av bilder, farger, fonter, kontraster og så videre er essensielt med tanke på at budskapet skal fanges opp i løpet av sekunder.

 

Adobe Indesign - Sandaunet Dersignbyrå

Bruk av flyer templates

Om man ønsker å lage flyer templates, på godt norsk kalt maler, kan vi anbefale InDesign. Som Adobe selv skriver er dette den bransjeledende programvaren for layout og design for trykksaker og digitale medier.
Det er selvfølgelig også mulig å bruke Word-maler eller Powerpoint-maler, men disse programmene har ofte begrensninger og er mer tungvinte å bruke. Uansett hvilket program man skulle velge så er selvsagt poenget med en mal å kunne bruke denne flere ganger og over tid.

 

Hvordan distribuere?

Det er mange ulike måter du kan distribuere flygeblad på. Du kan selvfølgelig gjøre dette via post, noe som ifølge forskning fra DMA kan være svært virkningsfullt. En undersøkelse viste nemlig at hele 48% av kundene enten besøkte en annonsert butikk eller et nettsted, ba om ytterligere informasjon om et merke eller kjøpte et produkt direkte etter å ha fått en flyer levert hjem til seg.

Flyers/flygeblader ser man riktignok vel så ofte på kafébord, i en resepsjonsdisk, på eventer eller ved en kasse i en butikk. Noen ganger har butikker også flyers i forbindelse med spesielle rabatter og tilbud i egen butikk. Dét kan lønne seg. Ifølge den samme undersøkelsen som nevnt over, velger nemlig hele 71% å bruke en rabattkupong de mottar i butikken.

Flyers kan i tillegg til dette være en perfekt trykksak å dele ut direkte til folk, for eksempel under stands, messer og i kundemøter. Du har da kanskje snakket ansikt til ansikt med en person som potensielt kan bli kunden din. Får han eller hun med seg en liten trykksak med appellerende design, er sjansen stor for at vedkommende vil se på denne når de kommer hjem eller på kontoret. De vil høyst sannsynlig dermed huske deg bedre enn om de fikk kun muntlig informasjon.

 

Flyer VS. Digital Markedsføring - Sandaunet DEsignbyrå

Flyers vs. digital markedsføring:

Flygeblad, og egentlig trykksaker generelt, omtales ofte som utdaterte i den digitale tidsalder.  Samtidig hevdes det også at de ofte er dyrere enn digital markedsføring.

Riktignok er det ingen tvil om at distribusjon av flyers, brosjyrer og andre trykksaker faktisk forblir en effektiv og engasjerende form for markedsføring. Dette gjelder spesielt når de er integrert i større kampanjer. Forskning fra DMA viser at 23 % av dem som mottar en brosjyre, leser den grundig. Er det en rabattkupong involvert, øker dette tallet til hele 33 %, skriver de.

Et profesjonelt flygeblad som appellerer til målgruppen, vil med andre øke sannsynligheten for at du oppnår ønskede resultater med markedsføringen din.

Pris

I og med at den ikke er stor og dermed ikke krever mange timer med design, er en flyer en rimelig form for trykksak. Selve distribusjonen trenger dessuten ikke å koste mer enn selve tidsbruken, i og med at du selv kan plassere ut flyere der målgruppen ferdes. (Mot tillatelse, selvsagt.)

Det er likevel vanskelig å si nøyaktig hva en flyer vil koste. Prisen avhenger blant annet av størrelse, antall eksemplarer og type papir.

Har du spørsmål om flyer og andre trykksaker?

Vi tar gjerne en uforpliktende samtale med deg!

Sandaunet Designbyrå har lang erfaring med å produsere profesjonelle trykksaker som nettopp flyer. Vi leverer også brosjyre, katalog og alt annet du trenger for å lykkes med din markedsføring. Kontakt oss i dag!

.Hvor effektivt er brosjyre som markedsføring?

Brosjyre som en effektiv del av din markedsføring

I en digital hverdag har du kanskje tenkt at bruk av brosjyrer er utdatert? Realiteten er at en brosjyre fortsatt er en viktig del av veldig mange bedrifters hverdag. Her er de viktigste årsakene.

Du får formidlet informasjon direkte til målgruppen din

En brosjyre er perfekt å dele ut i kundemøter, på stands og andre steder hvor bedriften kommer i kontakt med mulige og allerede eksisterende kunder. Brosjyren sammenfatter det viktigste du ønsker å formidle og kan enkelt deles ut der og da. Brosjyrer kan også plasseres ut andre steder hvor målgruppen ferdes eller distribueres over store områder.

Brosjyre øker sjansen for at du blir husket

Etter at noen har fått med seg brosjyren hjem, er det god sjanse for at den blir liggende godt synlig. Mottakeren vil dermed bli eksponert for brosjyren også etter at de kommer hjem eller på kontoret. Legg bevisst inn logoen din gjennom hele brosjyren! Da er det godt mulig at folk vet hvem det er snakk om neste gang de ser logoen din. Dette er veldig lurt, spesielt hvis mottakeren aldri har hørt om deg. Forskning viser nemlig at det tar mellom fem og sju «visninger» før folk kjenner igjen en merkevare. En brosjyre kan derfor sørge for minst to, men gjerne 3 eller flere visninger alene, altså langt mer enn en avis- eller digital annonse.

Brosjyren er med andre ord med på å forsterke folks bevissthet rundt deg og det du leverer eller selger.

 

Profesjonell brosjyre gir profesjonelt inntrykk

En profesjonell brosjyre er designet på en måte som appellerer til målgruppen. Da er det gode sjanser for at brosjyren fanger interessen deres og at du blir oppfattet slik du ønsker. Med riktig design, bildebruk, kvalitetspapir og så videre er det gode sjanser for at du oppnår nettopp dette.

Kostnadseffektivt markedsføringstiltak

Med riktig design og bevissthet rundt brosjyren som en varig trykksak, er det ingen form for vedlikehold av en brosjyre. Når den først er produsert, trenger den ikke å koste deg noe mer enn det du betalte for selve produksjonen. Du kan selvsagt velge å distribusjon per post, men ofte deles de ut på steder uten videre distribusjonskostnad.

Informative trykksaker gjør det enkelt for kunden

I likhet med visittkort, flyer, katalog og andre trykksaker, kan en informativ brosjyre også gjøre ting enklere for kunden. Dette gjelder både med tanke på informasjon om varer eller tjenester, bedriftens historie eller annen relevant informasjon. Samtidig som de får relevant informasjon, gjør du dem den tjenesten at de slipper å skrive ned kontaktinformasjonen din.

Trenger du  en brosjyre, men er usikker på hvor du skal begynne? Det er hjelp å få!

Ønsker du å høre mer om hvordan en brosjyre kan hjelpe din bedrift med å skape oppmerksomhet hos riktig målgruppe? Sandaunet Designbyrå har lang erfaring med å produsere profesjonelle brosjyrer, flyere, kataloger og andre trykksaker.
Sammen med deg kan vi finne skreddersydde løsninger for deg og din bedrift.  Kontakt oss i dag!

 

Nyttig om papirstørrelser og formater

Her finner du info om alle papirstørrelser og formater i både centimeter og milimeter, samt litt historie og annen nyttig informasjon. Lurer du på hvor stort et A4 ark egentlig er? Eller hvor mange A5 det går på et A3 ark? Scroll videre for å se både størrelsesforhold, formater, mål/dimensjoner og litt historikk og fun facts om papir og hvordan dette ble satt i system.

 

Papirstørrelser for A-serien:
(Formatene oppgis i bredde x høyde)

Navn:             Størrelse cm:              Størrelse mm:

A0                   84,1 x 118,9                 841 × 1189

A1                   59,4 x 84,1                   594 × 841

A2                   42,0 x 59,4                  594 × 841

A3                   29,7 x 42,0                  297 × 420

A4                   21,0 x 29,7                  210 × 297

A5                   14,8 x 21,0                  148 × 210

A6                   10,5 x 14,8                  105 × 148

A7                   7,4 x 10,5                     74 × 105

A8                   5,2 x 7,4                       52 × 74

A9                   3,7 x 5,2                       37 × 52

A10                 2,6 x 3,7                       26 × 37

 

Sandaunet Designbyrå - Papirstørrelser A-Serien

 

Papirstørrelser og bruksområder:

A-serien består av formatene A0 – A10 som har ulike bruksområder:

A0
Dette er det største papirformatet i A-serien og tilsvarer 16 A4 ark.
Størrelsen brukes til plakater og andre større trykksaker.

A1
Selv med bare halvparten av størrelsen er til A0 er A1 fortsatt et stort format som brukes til tilsvarende formål som A0, som plakater, skilt og lignende.

A2
Brukes også til plakater, trykkede bilder og lignende.

A3
Er det formatet vi finner på de fleste større printere og som er i daglig bruk på mange kontorer. Brukes til plakater, presentasjoner, kart, foto og andre formål. A3 er et hendig format til tross for at det har en god størrelse.

A4
A4-størrelse er sannsynligvis det mest brukte formatet både til bøker, skrivepapir, og print.
Ut av et tre skal man klare å produsere ca. 10-20.000 a4-ark.
Det vanligste formatet for brosjyre og katalog. Se ulike formater og bretteteknikker for brosjyre her.

A5
Et populært format som brukes til kort, invitasjoner, flyers, bøker mm.

A6
A6-papir brukes vanligvis til postkort, flyere, brosjyrer og annet.

A7
Kan brukes til billetter, bordkort og mindre trykksaker.

A8
Dette formatet er det mest populære å bruke på visittkort.

A9
Kan brukes til billetter, bordkort og mindre trykksaker.

A10
Det minste formatet i A-serien. Brukt frimerker og lignende.

Papirstørrelser og formater

Hvilket av disse som er størst og minst sier seg i utgangspunktet selv etter hva de normalt sett brukes til og som er beskrevet ovenfor. Det minste formatet har det største tallet (10). Formatene kan deles på to for å finne neste steg i standarden. Eksempelvis kan man si at A3 har lik størrelse som to A4-ark eller at et A4-ark er like stort som to A5 ark. Illustrasjonen nedenfor illustrerer hvordan formatene er delt opp.

 

Sandaunet Designbyrå - Papirstørrelser B-Serien

 

B-serien velger vi å ikke gå i dybden på fordi denne serien rett og slett ikke brukes i så veldig stor grad her hjemme. Felles for de to seriene er hvordan formatene trapper opp eller ned med halvparten eller dobbel størrelse av foregående format. B-seriens B0-format er 1 meter i bredde og 1,414 i lengde og har et areal på ca. 1,4 m2. A-seriens A0-format er akkurat 1 m2.

Papirstørrelser og vekt

Papirtykkelse defineres med vekt og det er vekten av et papir på 1 kvadratmeter som sier noe om dette. Et vanlig kopiark i A4 størrelse er som regel på 80 gram men den reelle vekten på et A4 ark er faktisk ca. 16 ganger mindre enn 80 gram; 5 gram.
Normale printere printer som oftest papirtykkelser fra 80-200 gram.

Konvoluttstørrelser og C-serien

Papir innen C serien brukes i hovedsak til konvolutter og var tidligere definert som ISO 269.

Størrelsen for papir i denne serien er gjennomsnittet av A- og B-serien.
Ettersom størrelsene i B-serien er større enn A, vil papir innen A-serien derfor ha litt å gå på i konvoluttene i C format. Eksempelvis vil et ark i B4 format ikke passe i en C4 konvolutt. Et A4 ark derimot passer godt i en C4 konvolutt.

Sandaunet Designbyrå - Papirstørrelser C-Serien

 

Internasjonal standard ISO 216

Papirformater er i dag standardisert etter den internasjonale standarden ISO 216 som er basert på den tyske Deutsches Institut für Normung 476-standarden for papirstørrelser.

Denne standarden er noe de aller fleste land følger. ISO 216 er delt opp i flere serier papirformater: A, B, C, D og E der A og C er de vanligste formatene som vi bruker i det daglige her i Norge. Eksempler i A-serien kan være de velkjente: A5, A4 og A3. Innen C-serien er det gjerne konvolutter som for eksempel C4.

Litt historie om systematisering av papirstørrelser

Papirstørrelser i ISO standarden er basert på kvadratroten på 2, eller omtrent 1: 1.4142. Fordelene ved å bruke denne typen utregning ble nevnt i 1786 av den tyske filosofen og forskeren Georg Christoph Lichtenberg og er den eldste skriftlige kilden vi kjenner. Formatene A2, A3, B3, B4 og B5 ble utviklet i Frankrike etter forslag fra matematikeren Lazare Carnot, og ble utgitt i 1798 under den franske revolusjonen. Tidlig på 1900-tallet utarbeidet dr. Walter Porstmann et ordentlig system for forskjellige papirstørrelser. Porstmanns system ble introdusert som en DIN-standard i Tyskland i 1922 (DIN 476), og det erstattet mange andre papirformater. DIN-standarden spredte seg rundt i verden og på 1060-tallet var den i bruk i rundt 25 land. I 1975 var det så mange som brukte den at det ble utarbeidet en internasjonal ISO-standard som forstatt brukes i dag, nemlig ISO-216.

Ser du etter en pålitelig leverandør av trykket materiell har vi flere svært dyktige samarbeidspartnere. Vi har mer enn 20 års erfaring med design innen trykte medier og hjelper deg gjerne. Ta kontakt med oss!

Funfacts om papir

Avsluttningsvis vil vi gjerne dele noen funfacts vi synes er interessante:

– Papiret ble oppfunnet i Kina omtrent 100 år f.kr. og besto av hamp.

– På verdensbasis utgis det hvert år mange milliarder bøker og aviser.

-Den første bibelen, trykket av Johannes Gutenberg ble trykket på skinn fra over 300 sauer.

– Visste du at man kan få mellom 10-20.000 kopiark ut av ett tre? Eller rundt 4,4 millioner frimerker?

– Forbruket av papir er ekstremt høyt på verdensbasis og bare i USA brukes det mer enn 90 millioner tonn papir hvert år. Samme sted kastes det ca. 72 million tonn papir.

– Papir kan resirkuleres rundt 5-7 ganger

Flere funfacts finner du her https://www.jampaper.com/blog/interesting-facts-about-paper/ og her: https://wastefreemail.com/faq.html

 

…der startskuddet går for årets årsrapport

 Årsrapport Sandaunet Designbyrå

Bare tanken på å lese en årsrapport kan gi mange hodepine. Tall, grafer, kurver – og alt det tørre lesestoffet. Men trenger det å være sånn?

Mange virksomheter starter nå arbeidet med årsrapporten. Bærer din årsrapport preg av at dette er en obligatorisk plikt, noe som bare gjøres fordi det er et krav?

En årsrapport er en analyse av hva bedriften din har lykkes med, hvordan nøkkeltallene ser ut, hvilke aktiviteter som har blitt gjort, og hvilke mål og strategier som er lagt for veien videre. Altså mye tall, grafer og, for mange, tungt materiale, hvor hovedhensikten er å informere eierne om den finansielle statusen det siste året.

Årsrapport som markedføringsstrategi

 

De siste årene har vi sett bedriftenes årsrapport forandre seg. Mange bruker den nå til å bygge og utvikle merkevaren, og som en viktig del i strategien for markedsføring. En årsrapport er en kjempegod anledning til å presentere bedriften i et markedsføringsperspektiv, til å fortelle solskinnshistorier, om hvilke spennende planer som legges for tiden fremover. Og ikke minst jobber med bærekraft og samfunnsansvar.

Nøkkelen for å lage en god årsrapport er å starte tidlig. Vi i Sandaunet designbyrå anbefaler å planlegge godt, starte arbeidet fem-seks måneder før lansering – og ikke minst tilpasse den til målgruppene. Den må ha en rød tråd, et godt budskap – og den må se bra ut.

Visste du forresten at det finnes en egen pris for årets beste Årsrapporter? Farmandprisen har siden 1955 hatt som mål å øke kvaliteten på norske årsrapporter.

 

Se eksempel på vårt arbeid med årsrapporter her

 

Et godt design, godt formulert innhold, visuelt appellerende grafer og infografikk, samt tilpassede bilder skaper en års rapport som legges merke til, og kan skape engasjement hos flere enn eiere og ansatte. Den kan bli et blikkfang av et visittkort som kan brukes hele året. Den kan legges igjen etter kundemøter, og potensielle kunder kan laste den ned og lese via bedriftens nettsider.

En slik årsrapport krever selvsagt at det investeres ressurser og tid, men det vil betale seg i den andre enden.

Lurer du på hvordan dere kan få en spennende og tiltalende årsrapport som kan bidra til å bygge merkevaren og ta markedsføringsstrategien videre? Vi i Sandaunet designbyrå hjelper dere med å se mulighetene – Snakk med en ekspert på området.

Send oss en melding, så tar en av våre rådgivere kontakt med deg 🙂

Bunad til folket!

Norsk Flid Husfliden Moss brosjyre

Norsk Flid Husfliden Moss hadde relativt nye, fine bilder da de kom til oss for noen måneder siden. Utfordringen var at de ikke gjenspeilet profilen om det ekte, naturlige og personlige. I tillegg hadde de en brosjyre som var både utdatert og manglet flere av bunadene som finnes i distriktet.
Det første vi derfor gjorde, var å lage en dummy på hvilket uttrykk som passet hvordan Husfliden Moss ønsket å bli oppfattet. Deretter fikk vi tak “modeller” som passet inn i vår profil. Det var et poeng om at det ikke skulle profesjonelle modeller, men “mannen og kvinnen i gata”, i forskjellige alder, hårfarger, høyder og størrelser.

Vi startet tidlig om morgenen en varm og solrik julidag på vakre Røed Gård på Jeløy, som vi hadde valgt oss ut som lokasjon for dagen. Hele 9 personer var i sving for å få stylet, frisert, sminket, kledd på, assistert og fotografert 9 modeller i løpet av den 13 timer lange fotoshooten. Vi fikk også tatt noen spennende produktbilder i naturlig miljø.

Målet at bildene skulle tale for seg, og lot derfor brosjyren være moderne og stilren.
At brosjyren fikk firkantrygg og skin-folie på omslaget, gjorde at den fikk den lille ekstra følelsen av eksklusivitet og kvalitet. Akkurat slik en bunad er.

Tar du en tur innom Husfliden i Moss, kan du selv se det flotte resultatet. Og ikke minst få hjelp til å få sydd din egen bunad eller stakk. Husfliden Moss er nemlig en av få husflider som har bunadstilvirkere og fagekspertise på huset. Det er ikke uten grunn at de levere bunader gjennom alle Norske Flid Husflidens 28 butikker.

Vi er stolte av resultatet og er veldig glad for at Husfliden Moss valgte oss som leverandør.
Du kan lese om hele prosjektet her eller se flere bilder her

Norsk Flid Husfliden Moss Brosjyre

Norsk Flid Husfliden Moss brosjyre

Norsk Flid Husfliden Moss brosjyre

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift til å bli mer synlig?  Kontakt oss i dag!

 

I 2020 forsvinner Mossekråka …

… I alle fall fra byvåpenet. Etter å ha prydet kommunevåpenet i nesten 70 år, ender mossekråka sin reise når Moss og Rygge slås sammen til én kommune. BRA! –mener noen. Skrekkelig, mener andre. Diskusjonene er lange og meningene delte. Men at det finnes mange slike ”mossekråker” rundt om i landet, er det ingen tvil om. I takt med at kommunene blir større – og færre – feirer noen med champagne, andre med gravøl.

Vi i Sandaunet Designbyrå gjør som svenskene – og holder oss på nøytral grunn. Iallfall for nå. Men at den fortjener å skinne litt ekstra nå som reisen nærmer seg slutten, synes vi er rett og rimelig.

Kråka har tross alt satt sitt preg på Moss by siden 1954. Eller rettere sagt … siden 1942, 12 år før han fikk lov å trone kommunevåpenet. Den fikk en kronglete start på livet, men ble etter hvert et avholdt og kjært symbol for byen.

Dette var bakgrunnen for at vi lagde det vi mener må være den mest eksklusive og flotte kalenderen som –iallfall vi- noen gang har sett. Og vi synes rett og slett vi kan skryte litt av det!

13 forskjellige tolkninger av mossekråka, 13 forskjellige designs, 13 forskjellige papirkvaliteter og 13 forskjellige ferdiggjøringer og trykkvaliteter. Kalenderen viser alt fra fotografi, typografi, illustrasjon og grafikk, -fagområder vi i Sandaunet Designbyrå er sterke på. Den er også spekket med gull, sølv, lakk, folie, perforeringer og laserkutt. Rett og slett det meste man kan få gjort for å få sin trykksak til å skille seg ut.

Kalenderen er spekket med forskjellige designs som foto, kråkicons og illustrasjoner. I forskjellige papirkvaliteter og ferdiggjøringer, som klistremerker, sølv, spottlakk og folieringer.

Det var altså ingen liten jobb vi hadde foran oss da ideen dukket opp kun 3 måneder før vi bikket over til nytt år, og den måtte – av åpenbare årsaker – være ferdig. Det ble mange sene kvelder, testinger frem-og-tilbake på hvilke papirkvaliteter fra Antalis AS som passet til de forskjellige designs. Og en svært komplisert jobb som ble overlatt til trykkeriet, Konsis AS. Men ved å samarbeide med noen av de dyktigste i bransjen, innenfor sine fagområder, visste vi at det ikke var umulig.

Og på kvelden 22 desember, dagen før juleferien var et faktum, kunne vi endelig hente 300 stk rykende ferske kalendere, spekket med de deiligste papirer og nydeligste finish. Gjett om vi var stolte!

De fleste kalendere er nå gitt ut. Til bedrifter, kunder, samarbeidspartnere og andre vi synes fortjener den. Den har endt opp på stortinget og den har endt opp på utstilling i Frankrike. Mange har spurt om å få kjøpe, det er dessverre ikke mulig.

Men noen få har vi igjen, så kom gjerne innom om du er nysgjerrig. Er du riktig så heldig, kan det være at vi synes du fortjener en av de aller siste. Uansett byr vi på kaffe og en god prat om hva design og papir/ferdiggjøring kan gjøre for førsteinntrykket av ditt firma.

Tusen takk for samarbeidet, Antalis og Konsis. Vi hadde aldri klart det uten dere!

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift til å bli mer synlig?  Kontakt oss i dag!