Kataloger - Sandaunet Designbyrå

Denne guiden gir deg profesjonelle tips til hvordan du bør gå fram for å utvikle en katalog som er tilpasset nettopp din målgruppe.

Utvikling av katalog, design, fotografering, skreddersøm for målgruppa. Det er ganske mye å planlegge for når en ny katalog skal utarbeides. I denne artikkelen har vi tatt for oss en rekke ulike tips for hva du må tenke på for å lykkes med design av din katalog og markedsføring i ettertid.

Hva er en katalog?
Og hva skiller egentlig en katalog fra en brosjyre?

I utgangspunktet er disse relativt like, men det er likevel en del ting som kan skille de:

 • Kataloger er stort sett alltid basert rundt produkter. Produktinformasjon- og spesifikasjoner er derfor viktige ingredienser i kataloger, mens det i en typisk brosjyre gjerne ikke får like stor oppmerksomhet.
 • Kataloger inneholder ofte mange produktfoto.
 • Generelt sett er kataloger tykkere enn brosjyrer
 • En katalog har gjerne en limfrest (rett/kantet) rygg

I denne artikkelen kan du lese mer om forskjellen på brosjyre og katalog. Se også vår artikkel om flyer her!

 

 

KAtalog historie - Sandaunet Designbyrå

Kort om historie

Ordet katalog kommer fra det greske ordet katalogos eller katalegein, som betyr å lese nedover. Katalogisering er det samme som å holde en ordnet fortegnelse over gjenstander, personer eller annet. En katalog kan komme i bokform, være et arkiv eller et digitalt register. Biblioteker og bokhandlere er et typisk sted man finner oversiktlige og avanserte kataloger. I den digitale hverdagen er kataloger i daglig bruk i for eksempel nettbutikker, da i form av en oversikt over produkter, varelager osv. Slike kataloger baserer seg på databaser.

 

 

Ikea katalogen - Sandaunet Designbyrå

Eksempler på ulike typer katalog

Svært mange bedrifter bruker aktivt kataloger i forbindelse med markedsføring av produktene sine. Det mest kjente eksempelet er sannsynligvis Ikea og deres Ikea-katalog. Denne inneholder intet mindre enn rundt 12.000 produkter. Ifølge The Telegraph utgis den årlig i over 40 land og blir printet i 212 millioner eksemplarer. Det er vel liten tvil om at dette er verdens mest kjente katalog.

Men hva slags type kataloger finnes egentlig?

Informative kataloger

Dette er kort fortalt kataloger med overvekt av varenummer, ordrenummer, mål og andre spesifikasjoner. Produktfoto, miljøbilder og/eller illustrasjoner er gjerne også å finne i en informativ katalog, men da ikke nødvendigvis i første rekke.

 

Inspirerende kataloger

Kataloger som gjør noe med oss. Det er ikke uten grunn at for eksempel kataloger fra baderoms- eller kjøkkenprodusenter bringer oss ut i naturen for å inspirere og la tankene vandre fra produkt til sjelefred. Det er selvsagt nøye overveid og planlagt å bruke slike virkemidler. Disse katalogene spiller gjerne på følelser. Avsender ønsker at man skal la seg inspirere og få litt av den samme følelsen man kan få av å lese et magasin.

Nå er det jo ikke slik at det det ikke finnes kombinasjoner av den informative og den inspirerende katalogen, for det er kanskje det vanligste. Før man setter i gang med å produsere katalogen, kan det likevel være verdt å ta en vurdering av hva slags katalog som egner seg for ditt produkt og din målgruppe.

Prislister

Prislister kunne i utgangspunktet vært nevnt i kategorien informative kataloger men det skilles ofte på produktkataloger og prislister. Prislister har sjeldent mye farger eller spennende design. Allikevel er design av tabeller spesielt viktig for å kunne gi informasjon til lesere og kunder på en enkel måte. Og det er ofte svært mye informasjon som skal inn i prislister. Et ryddig og lettlest system vil gjøre leserens opplevelse mer behagelig om det er et logisk og oversiktlig. Enkle illustrasjoner er derfor mye brukt i prislister.

Her er noen bransjer som bruker katalog som en vesentlig del av sin markedsføring:

 • Baderomskatalog
 • Kjøkkenkatalog
 • Båtsportkatalog
 • Huskatalog
 • Hyttekatalog
 • Sportskatalog
 • Interiørkatalog
 • Møbelkatalog

­­Og selvfølgelig mange andre.

Katalog prosess - Sandaunet Designbyrå
Lage katalog – hvor skal man starte?

Planlegging

Å lage katalog er som regel en prosess der man bør sette seg i planleggings-stolen først. Noen er nok kjent med å lage katalog fra før, men ønsker kanskje en ny tilnærming til hvordan det skal løses eller hvordan katalogen skal se ut. Å forenkle jobben med foto, tekst eller design for å spare inn noe på budsjettet kan være en annen innfallsvinkel når man skal gå i gang med å utforme en katalog. Det kan allikevel gi et godt resultat med f.eks. et minimalistisk design.

Hva skal kommuniseres?

Det er greit å starte med å forankre hva som skal kommuniseres.
Skal katalogen være informativ, inspirerende – Eller kanskje begge deler?
I såfall kan det være greit å vekte dette i planleggingsfasen.

Hva trengs for å utarbeide katalogen?

Foto og illustrasjoner

Finnes det produkt- eller miljøbilder fra før, eller bør man leie inn en profesjonell fotograf som kan ta produktbilder? En fotograf vil naturligvis også kunne ta gode miljøbilder, ansattportretter og andre type bilder man vil inkludere i katalogen. Profesjonelle bilder vil alene sørge for å heve uttrykket i stor grad. Et alternativ til produktfoto er å lage enkle 2D illustrasjoner av produktene, produktenes funksjonalitet eller oppbygging/konstruksjon.

Tekst

Tekst er selvsagt vesentlig. I noen tilfeller trenger man å oversette tekst fra utenlandske kataloger eller nettsider, og da er det viktig at dette gjøres på en profesjonell måte. Et oversettelsesprogram vil ikke gi like god kvalitet som når en tekstforfatter eller annen skrivekyndig person ser på teksten. Det samme gjelder beskrivelser av produktene, informasjon om bedriften og så videre. Det er viktig med en godt skrevet tekst som appellerer til målgruppen. Skrivefeil og dårlig grammatikk kan fort gi et dårlig inntrykk og dermed kanskje virke mot sin hensikt.

Produktinfo i katalog

Har bedriften allerede informasjon om de ulike produktene som skal beskrives? Kanskje har leverandøren denne informasjonen, men på et annet språk? I så fall kan det være behov for oversettelse og utarbeiding over til norske normer, målestandarder osv. I så fall kan denne informasjonen hentes automatisk inn ved å bruke for eksempel Excel-tabeller. Se mer om dette litt lenger ned i artikkelen.

Katalog Design - Sandaunet Designbyrå

Design – Hvordan skal katalogen se ut?

Hva bør man tenke på når det kommer til design? Det er selvsagt ikke noe lett spørsmål med kun ett fasitsvar. Her er noen tips for hvor man kan begynne:
Hva skal egentlig kommuniseres?
Skal det informeres eller inspireres? Kanskje begge deler?

For mange handler det om salg og en gylden middelvei, både når det gjelder inspirasjon og informasjon. Skrivesenteret.no har en interessant artikkel om dette.

Hvem er målgruppa og hva vil treffe dem?
Egen målgruppe har de fleste god oversikt over, men hva som treffer dem eller får dem til å agere er minst like interessant. Det er mange virkemidler å vurdere, som for eksempel:

 • Følelser – sjelefred, gode stunder, romantikk, velbehag osv.
 • Fornuft – for eksempel sikkerhet
 • Tilknytning – lokal, nasjonal osv.
 • Verdi – eksempelvis 3 for 2
 • Pris – i form av tilbud, salg, rabatt etc.
 • Behov – å skape behov for det aktuelle produktet eller tjenesten

Når det er lagt en plan for dette, er det greit å kartlegge omfanget av katalogen. Å lage en enkel innholdsdisposisjon kan være en god start og en fin første visualisering både for designbyrå og kunde. Dette gjøres for eksempel ved å markere en side med «miljøbilde», neste side for «produktserie A» eller lignende. Jo enklere det settes opp, jo raskere blir fremdriften med katalogen.

Så er man over på selve designet og det som for mange er ekstra spennende.
En fornuftig tilnærming er å velge noen sider eller oppslag fra disposisjonen og å lage designet så ferdig som mulig på disse sidene. Å velge sider som gjentas som for eksempel kapittel eller emneinndeling, produktsider eller inspirasjonssider, kan være fint. Da kan man se en variasjon som gjør det enklere med korrektur og videre arbeid med katalogen.

Viktige virkemidler for grafisk design er blant annet:

 • Skrifttype/font
 • Lesbarhet
 • Farger
 • Kontraster
 • Former
 • Blikkfang
 • Foto/miljøbilder/produktbilder/ansattportrett
 • Illustrasjoner
 • Komposisjon
 • Perspektiv
 • Utsnitt
 • Balanse
 • Dynamikk

For å lage et godt design trengs det ofte en kombinasjon av flere av punktene over. En rød tråd er absolutt noe som er viktig for at katalogen skal ose profesjonalitet. Et godt balansert design har for eksempel gjerne en tekstmengde tilpasset mengen av og størrelsen på bilder og/eller illustrasjoner.

Katalogen skal også si noe om produktene eller tjenestene. Å kommunisere om fordeler eller særegenheter ved produktene gjør at kundene husker akkurat dette produktet neste gang de er i kjøpsmodus. Derfor er det viktig å skape et design som gjør at produktet skiller seg fra andre konkurrerende produkter.

Katalog størrelser - Sandaunet Designbyrå

Format og størrelser

Det er ingen regler for hvilket format man bør bruke. Normalen er stående A4-format for både print (se mer om papirstørrelser her) og digital katalog. De siste årene har visninger på mobil økt og tatt over for visning på større skjermer. Man bør altså ta høyde for at man i den digitale versjonen skal kunne se side for side og ikke ha kun oppslag. Oppslag er når man ser to og to sider samtidig.

Mal og automatisering av katalog

Utarbeidelse og bruk av maler er både tids- og kostnadsbesparende dersom man ønsker et relativt likt utseende flere år eller sesonger på rad. I Adobe Indesign er det mulig å få utarbeidet maler til eget bruk. Det er selvfølgelig også en mulighet å utvikle maler for enkelt å kunne sende tekst, bilder og annen informasjon til designbyrået.

Det finnes  software som kan hente inn store mengder data fra filer i for eksempel Microsoft Excel. Denne type automatisering kan være tidsbesparende og ikke minst sørge for mindre feil i tabeller enn ved manuell innsetting. Easy Catalog er en av flere mulige InDesign-plugins som gjør denne jobben.

 

Hvor mye koster det å lage en katalog?

Å beregne pris på en katalog avhenger av mange faktorer. Å utarbeide et tilbud basert på et briefingmøte eller tilsendte spesifikasjoner, er det mest fornuftige stedet å starte.
Noen eksempler på hva som avgjør prisen:

 • Sideantall
 • Illustrasjoner: type og antall illustrasjoner; 2D – 3D / svarthvitt eller farger
 • Fotografering: produkt, miljø, portrett eller annet
 • Design: Kompleks layout eller mange like sider
 • Trykk: ferdiggjøring og effekter som lakk, folie osv.
 • Digitalt oppsett
 • Hvem som leverer tekst og/eller bilder
 • Korrekturlesing

 

Hvor lang tid tar det å utvikle en katalog?

Tiden det tar å utvikle en katalog avhenger av flere av de samme faktorene som ovenfor, for eksempel sideantall, tekst, bildeproduksjon og lignende. Med en enkel layout, få bilder og med leveranse av tekst og bilder fra kunden kan man i løpet av relativt kort tid lage en katalog.

En katalog kan også være en langvarig prosess på flere måneder. Dette gjelder de tilfeller hvor det er mange involverte, og resultat gjerne er opp til flere hundre sider. Som oftest vil det avhenge av faktorer som katalogens kompleksitet, antall produkter og arbeid med foto, illustrasjon og design layout.

Tips til trykket katalog og distribusjon

Mange lager en digital katalog, men tallenes tale er likevel klar: De fleste foretrekker å lese slike ting på papir. Se mer her fra CNBC.com. Vår store oppfordring er derfor: Lager man først en flott katalog, så sørg for at folk også får muligheten til å lese den i papirversjon.

I tillegg har man bedre forståelse av det man leser på papir og en katalog trykket på eksklusivt papir vil definitivt bidra til å gjøre godt inntrykk på potensielle kunder.

Det er klart at budsjett spiller inn i regnestykket og har man et produkt med en målgruppe for hele landet kan det være fornuftig å gjøre begge deler. Et trykket opplag for messer, de største forhandlerne og lignende steder er likevel å anbefale.

 

 

Digital katalog - Sandaunet Designbyrå

Nå ut til fler med digital katalog

Digital katalog er absolutt noe du bør ha i tillegg til en printet versjon. Å fulldistribuere til hele landet er noe de færreste kan ta seg råd til og en digital versjon er derfor et fornuftig alternativ. Å legge ut en link på nettsiden, eller legge ved en link i e-postsignaturen, kan være en fin måte å formidle katalogen til potensielle kunder og de man ellers er i kontakt med. Den digitale katalogen er også ypperlig å dele på sosiale medier og vil gi verdi for følgere som er interessert i din merkevare. I tillegg kan katalogen bli funnet av flere gjennom organiske søk. Issuu.com har skrevet litt om hvordan dette fungerer.

Spør oss gjerne!

Har du spørsmål om katalog og andre trykksaker, tar vi gjerne en samtale med deg. Sandaunet Designbyrå har lang erfaring med å produsere profesjonelle trykksaker som nettopp katalog. Vi leverer også brosjyre, flyer og alt annet du trenger for å lykkes med din markedsføring.
Kontakt oss i dag!

Flyer Sandaunet Designbyrå

Selv en liten trykksak som flyer kan ha stor effekt

Noen ganger har man behov for å nå ut til målgruppen på en kort, konsis og kostnadseffektiv måte. Da er en flyer midt i blinken.

Selv i en digital hverdag, er det i mange tilfeller fortsatt svært effektivt med profesjonelle trykksaker. I mange sammenhenger er det for eksempel nyttig å kunne gi ut en brosjyre om bedriften og/eller de tjenestene den leverer. Har du en rekke produkter du ønsker å vise frem, vil en katalog sørge for dette.

Mange ganger kan det også være behov for en enklere type trykksak. For eksempel når man skal snakke om et arrangement eller et tilbud som gjelder i en begrenset periode. Det er her flyer blir stjernen.

 

Først: Hva er egentlig en flyer?

I de aller fleste tilfeller brukes ordet flyer, men man kan også bruke synonymene pamphlet og leaflet. På norsk kaller man ofte flyer for flygeblad.

En flyer, eller flygeblad om du vil, er som oftest en ensidig trykksak, men den kan også være tosidig. Brettet flyer er også en mulighet, selv om man da fort er over på formatet brosjyre. Les om forskjellene her.

Det er selvfølgelig ingen regel som sier noe om hvordan en flyer se ut, men som regel er den mindre enn A4. Vanlig størrelse kan sies å være A5 eller mindre. Synes du det er vanskelig med papirstørrelser kan du se vår guide på dette her.

Hvorfor bruke flyer?

Selv med alle mulighetene man i dag har innen markedsføring, kan det i en del tilfeller være utfordrende å treffe riktig målgruppe. Hvis du vet hva du vil formidle og hvor du ønsker å treffe målgruppen, kan en flyer være midt i blinken. Du kan for eksempel velge å legge det på kafébord eller andre relevante steder hvor du vet at målgruppen din ferdes. Dette ser man ofte i forbindelse med for eksempel konserter.

I tillegg til at en flyer, eller flygeblad, er enkel å dele ut, er den også enkel å ta med seg. Fatter folk interesse for det de ser, er det lett å ta med seg flyeren i lommen eller vesken – i motsetning til om de ser en plakat eller en annonse.

En annen god grunn til å velge å bruke flyer, er at det er relativt rimelig å produsere. Gitt størrelsen er det begrenset hvor mye tid som skal brukes på design eller foto.

Ønsker du å få en indikasjon på effekten flyers har? Passer du på å legge inn en call to action, kan dette gi det en indikasjon på nettopp dét. På flyeren kan du eksempelvis skrive at man får rabattert pris ved å vise flyeren i døren.

Hvor viktig er design når det kommer til flyer?

En flyer er ofte mer informativ enn inspirerende. Den skal gjerne inneholde praktisk informasjon som tid, sted, kontaktinfo og lignende. Det betyr ikke dermed at den skal se kjedelig ut. Tvert imot!
Ettersom det er begrenset med plass for å kommunisere det man ønsker, er design av flyer veldig viktig. Et godt design vil nemlig bidra til at du får frem det du ønsker å formidle på en tydelig og lettlest måte. Vil man ha mottakeren inn på nettsiden, inn i butikken eller ønsker man at de skal melde seg inn i noe? Budskapet bør formidles så enkelt som mulig.
En flyer får kanskje bare et raskt blikk fra mottakeren, og det er designerens oppgave skape noe som nærmest umiddelbart fanger leserens interesse. Riktig bruk av bilder, farger, fonter, kontraster og så videre er essensielt med tanke på at budskapet skal fanges opp i løpet av sekunder.

 

Adobe Indesign - Sandaunet Dersignbyrå

Bruk av flyer templates

Om man ønsker å lage flyer templates, på godt norsk kalt maler, kan vi anbefale InDesign. Som Adobe selv skriver er dette den bransjeledende programvaren for layout og design for trykksaker og digitale medier.
Det er selvfølgelig også mulig å bruke Word-maler eller Powerpoint-maler, men disse programmene har ofte begrensninger og er mer tungvinte å bruke. Uansett hvilket program man skulle velge så er selvsagt poenget med en mal å kunne bruke denne flere ganger og over tid.

 

Hvordan distribuere?

Det er mange ulike måter du kan distribuere flygeblad på. Du kan selvfølgelig gjøre dette via post, noe som ifølge forskning fra DMA kan være svært virkningsfullt. En undersøkelse viste nemlig at hele 48% av kundene enten besøkte en annonsert butikk eller et nettsted, ba om ytterligere informasjon om et merke eller kjøpte et produkt direkte etter å ha fått en flyer levert hjem til seg.

Flyers/flygeblader ser man riktignok vel så ofte på kafébord, i en resepsjonsdisk, på eventer eller ved en kasse i en butikk. Noen ganger har butikker også flyers i forbindelse med spesielle rabatter og tilbud i egen butikk. Dét kan lønne seg. Ifølge den samme undersøkelsen som nevnt over, velger nemlig hele 71% å bruke en rabattkupong de mottar i butikken.

Flyers kan i tillegg til dette være en perfekt trykksak å dele ut direkte til folk, for eksempel under stands, messer og i kundemøter. Du har da kanskje snakket ansikt til ansikt med en person som potensielt kan bli kunden din. Får han eller hun med seg en liten trykksak med appellerende design, er sjansen stor for at vedkommende vil se på denne når de kommer hjem eller på kontoret. De vil høyst sannsynlig dermed huske deg bedre enn om de fikk kun muntlig informasjon.

 

Flyer VS. Digital Markedsføring - Sandaunet DEsignbyrå

Flyers vs. digital markedsføring:

Flygeblad, og egentlig trykksaker generelt, omtales ofte som utdaterte i den digitale tidsalder.  Samtidig hevdes det også at de ofte er dyrere enn digital markedsføring.

Riktignok er det ingen tvil om at distribusjon av flyers, brosjyrer og andre trykksaker faktisk forblir en effektiv og engasjerende form for markedsføring. Dette gjelder spesielt når de er integrert i større kampanjer. Forskning fra DMA viser at 23 % av dem som mottar en brosjyre, leser den grundig. Er det en rabattkupong involvert, øker dette tallet til hele 33 %, skriver de.

Et profesjonelt flygeblad som appellerer til målgruppen, vil med andre øke sannsynligheten for at du oppnår ønskede resultater med markedsføringen din.

Pris

I og med at den ikke er stor og dermed ikke krever mange timer med design, er en flyer en rimelig form for trykksak. Selve distribusjonen trenger dessuten ikke å koste mer enn selve tidsbruken, i og med at du selv kan plassere ut flyere der målgruppen ferdes. (Mot tillatelse, selvsagt.)

Det er likevel vanskelig å si nøyaktig hva en flyer vil koste. Prisen avhenger blant annet av størrelse, antall eksemplarer og type papir.

Har du spørsmål om flyer og andre trykksaker?

Vi tar gjerne en uforpliktende samtale med deg!

Sandaunet Designbyrå har lang erfaring med å produsere profesjonelle trykksaker som nettopp flyer. Vi leverer også brosjyre, katalog og alt annet du trenger for å lykkes med din markedsføring. Kontakt oss i dag!

Jubileumskalenderen er klar!

I 2018 lagde vi i Sandaunet Designbyrå en kalender som flere omtalte som «den flotteste kalenderen vi noensinne har sett».

Årskalenderen, som hyllet Mossekråka med 12 unike design og ferdiggjøringer, endte opp på Stortinget, utstilt i Frankrike og på flere vegger i ramme og glass.

Det er vi selvsagt stolte av!

Nå er endelig oppfølgeren her!

Denne gang hyller vi kommunesammenslåing, 300-års jubileum, gullsporen og Mossekråka.
 JUBILEUMSKALENDEREN Moss2020 kommer med 12 historier fra Moss og Rygge de siste 300 år. Selvsagt ispedd historiske og nye bilder, flott design og illustrasjoner.

Kalenderen kommer i størrelsen A3 – og med de nye kommunegrensene i GULL på forsiden. Den er spiralisert for pent oppheng.

Vi påstår at jubileumskalenderen er årets flotteste julegave til kunder, ansatte og bestemor som har alt!

Jubileumskalenderen inneholder hele programmet for de ulike aktivitetene som skjer gjennom 2020 i forbindelse med kommunesammenslåingen og byjubileet. Her ligger det altså til rette for å markere ut alt du ikke vil gå glipp av!

Jubileumsprogrammet blir offentliggjort på Verket Scene torsdag 28. november klokken 19. Derfor får vi ikke har lov til å gi ut jubileumskalenderen før denne dagen.

Derfor har vi startet forhåndssalget så du allerede NÅ kan sikre deg kalenderen som lages i begrenset opplag.

Den kommer for salg for den ikke-eksklusive prisen: kr. 299,- – men vi selger den NÅ for kr. 249,- til og med 19. november (kan kjøpes her for bedrift og her for privatkunder), og blir levert ut forløpende etter offentliggjøringen.

Visste du forresten at det er vi som har laget jubileumsprofilen til Moss2020? Les gjerne om hvordan vi løste dette spennende prosjektet. Og lurer du på hvor mange dager det er igjen til feiring brakes løs, så kan du følge nedtellingen her på våre nettsider 🙂

Jubileumskalender Moss2020 innhold

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift til å bli mer synlig?  Kontakt oss i dag!

 

Hva slags bilfoliering trenger du?

Bilfoliering er langt fra noe nytt konsept. Den første bruken startet allerede på 50-tallet og har gradvis økt i omfang og kompleksitet. I dag er bilfolie en helt naturlig del av trafikkbildet. Allikevel er spesialdesignede biler noe som blir lagt godt merke til.

Det er ulik bruk av bilfoliering i dag. I hovedsak er det firmaer som legger folie på firmabilen for å fortelle om en kampanje eller vise frem logoen, telefonnummeret eller andre budskap. Man skiller gjerne mellom permanent eller folie til kampanjebruk. Holdbarheten og prisen på disse er litt forskjellig og er noe man bør vurdere ift. sitt bruk. I tillegg finnes det en rekke materialer som f.eks refleks eller sølv som kan skille seg ut litt ekstra. Folie kan også brukes til å endre fargen eller overflaten på bilen. Noen ønsker også å beskytte lakken med folie i bilens farge eller med transparent beskyttelsesfolie, gjerne i hjulbuer eller andre utsatte steder.

Er bilfoliering effektivt?

Opp igjennom årene har det vært flere firmaer som har tilbudt kompensasjon for å kunne foliere privatbiler med reklamekampanjer med opptil 3000,- i måneden. Dette sier noe om hvor effektivt bilfoliering kan være. En godt designet firmabil vil kunne tilføre stor verdi for firmaet i merkevarebygging hvis de jevnlig er synlig i trafikken. Mange velger også å parkere biler eller hengere på strategiske plasseringer langs veier for økt synlighet døgnet rundt. Verdien av dette kan være stor og prisen for en helfoliering kan være betalt innen kort tid. Når varigheten for permanent folie er på opptil 10 år kan det uten tvil bli et hyggelig regnestykke. Har man flere firmabiler ute i trafikken sørger man for økt synlighet over tid! Sannsynligheten for at en potensiell kunde husker akkurat deg øker betraktelig.

Her er statistikk for trafikken i vårt nærområde: Moss, Østfold.
Statens vegvesens grafer er tydelige og forteller om økt trafikk både på E6 og i bybildet fra 2014 og frem til 2018. Ca. 23.500 biler kjører igjennom RV19 i Moss per døgn i januar og februar i 2019. I samme periode passerte 35-37.000 biler i døgnet forbi Storebaug ved E6. Du kan lese mer på https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/trafikkdata/trafikkregistreringer

Hvorfor bør man bruke et byrå for design?

Ikke sjelden ser man eksempler der firmaer kunne fått mer ut av bilfolieringen de har valgt.
Det finnes nok av tilfeller der teksten er nesten uleselig – til farger eller fonter som knapt er synlig. F.eks svart tekst på mørk blå bakgrunn. God synlighet og sterk kontrastbruk er spesielt viktig for markedsføring som beveger seg raskt forbi.

Synlighet, blikkfang og kontrastbruk er reklamebyråers fag og daglige virke. Du vil få god hjelp til valg av farger, størrelser, design eller en kreativ idè for å skille deg ut og virkelig bli synlig på veien! I tillegg vil man gjerne bli husket – da gjelder det å presentere det lille ekstra.

Kontakt oss for bilfoliering!

Snakk med oss i Sandaunet Designbyrå om du ønsker å få mer ut bilen(e) din(e) som markedsføringskanal.
Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift til å bli mer synlig?  Kontakt oss i dag!

 

 

 

 

 

 

Sandaunet Designbyrå er i vekst !

Med økende arbeidsmengde har vi gleden av å kunne introdusere Tormod Fjeld.

Tormod har bakgrunn som grafisk designer, og har hatt kreative oppgaver og design som sin hverdag de siste 15 årene. Han har jobbet for byråer som Schjærven, Retail House og i markedsavdelingen hos Eurosko Norge.
Tormod har bred designkompetanse på både digitale og trykte flater og har jobbet med en rekke av Norges største merkevarer innen dagligvare, events og sportsbransjen. Tormod har vært i Sandaunet siden midten av januar, flere av våre kunder derfor allerede rukket å bli kjent med denne blide og faglig sterke mannen.

Sandaunet forsterker dermed kompetansen innen bla. grafisk & strategisk design, merkevarebygging og visuell kommunikasjon.

For oss er ingen oppdrag for små, og få er for store. Vi liker å utfordre oss selv og våre kunder, og går inn i ethvert oppdrag med ambisjoner om å skape ideer, konsepter og produkter som engasjerer, tiltrekker oppmerksomhet og – ikke minst – bidrar til å skape business.

Vi er derfor rigget for en travel vår, og er klare for å hjelpe våre kunder med både små og store prosjekter fremover.

 

 

 

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift til å bli mer synlig?  Kontakt oss i dag!

 

Bunad til folket!

Norsk Flid Husfliden Moss brosjyre

Norsk Flid Husfliden Moss hadde relativt nye, fine bilder da de kom til oss for noen måneder siden. Utfordringen var at de ikke gjenspeilet profilen om det ekte, naturlige og personlige. I tillegg hadde de en brosjyre som var både utdatert og manglet flere av bunadene som finnes i distriktet.
Det første vi derfor gjorde, var å lage en dummy på hvilket uttrykk som passet hvordan Husfliden Moss ønsket å bli oppfattet. Deretter fikk vi tak “modeller” som passet inn i vår profil. Det var et poeng om at det ikke skulle profesjonelle modeller, men “mannen og kvinnen i gata”, i forskjellige alder, hårfarger, høyder og størrelser.

Vi startet tidlig om morgenen en varm og solrik julidag på vakre Røed Gård på Jeløy, som vi hadde valgt oss ut som lokasjon for dagen. Hele 9 personer var i sving for å få stylet, frisert, sminket, kledd på, assistert og fotografert 9 modeller i løpet av den 13 timer lange fotoshooten. Vi fikk også tatt noen spennende produktbilder i naturlig miljø.

Målet at bildene skulle tale for seg, og lot derfor brosjyren være moderne og stilren.
At brosjyren fikk firkantrygg og skin-folie på omslaget, gjorde at den fikk den lille ekstra følelsen av eksklusivitet og kvalitet. Akkurat slik en bunad er.

Tar du en tur innom Husfliden i Moss, kan du selv se det flotte resultatet. Og ikke minst få hjelp til å få sydd din egen bunad eller stakk. Husfliden Moss er nemlig en av få husflider som har bunadstilvirkere og fagekspertise på huset. Det er ikke uten grunn at de levere bunader gjennom alle Norske Flid Husflidens 28 butikker.

Vi er stolte av resultatet og er veldig glad for at Husfliden Moss valgte oss som leverandør.
Du kan lese om hele prosjektet her eller se flere bilder her

Norsk Flid Husfliden Moss Brosjyre

Norsk Flid Husfliden Moss brosjyre

Norsk Flid Husfliden Moss brosjyre

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift til å bli mer synlig?  Kontakt oss i dag!

 

I 2020 forsvinner Mossekråka …

… I alle fall fra byvåpenet. Etter å ha prydet kommunevåpenet i nesten 70 år, ender mossekråka sin reise når Moss og Rygge slås sammen til én kommune. BRA! –mener noen. Skrekkelig, mener andre. Diskusjonene er lange og meningene delte. Men at det finnes mange slike ”mossekråker” rundt om i landet, er det ingen tvil om. I takt med at kommunene blir større – og færre – feirer noen med champagne, andre med gravøl.

Vi i Sandaunet Designbyrå gjør som svenskene – og holder oss på nøytral grunn. Iallfall for nå. Men at den fortjener å skinne litt ekstra nå som reisen nærmer seg slutten, synes vi er rett og rimelig.

Kråka har tross alt satt sitt preg på Moss by siden 1954. Eller rettere sagt … siden 1942, 12 år før han fikk lov å trone kommunevåpenet. Den fikk en kronglete start på livet, men ble etter hvert et avholdt og kjært symbol for byen.

Dette var bakgrunnen for at vi lagde det vi mener må være den mest eksklusive og flotte kalenderen som –iallfall vi- noen gang har sett. Og vi synes rett og slett vi kan skryte litt av det!

13 forskjellige tolkninger av mossekråka, 13 forskjellige designs, 13 forskjellige papirkvaliteter og 13 forskjellige ferdiggjøringer og trykkvaliteter. Kalenderen viser alt fra fotografi, typografi, illustrasjon og grafikk, -fagområder vi i Sandaunet Designbyrå er sterke på. Den er også spekket med gull, sølv, lakk, folie, perforeringer og laserkutt. Rett og slett det meste man kan få gjort for å få sin trykksak til å skille seg ut.

Kalenderen er spekket med forskjellige designs som foto, kråkicons og illustrasjoner. I forskjellige papirkvaliteter og ferdiggjøringer, som klistremerker, sølv, spottlakk og folieringer.

Det var altså ingen liten jobb vi hadde foran oss da ideen dukket opp kun 3 måneder før vi bikket over til nytt år, og den måtte – av åpenbare årsaker – være ferdig. Det ble mange sene kvelder, testinger frem-og-tilbake på hvilke papirkvaliteter fra Antalis AS som passet til de forskjellige designs. Og en svært komplisert jobb som ble overlatt til trykkeriet, Konsis AS. Men ved å samarbeide med noen av de dyktigste i bransjen, innenfor sine fagområder, visste vi at det ikke var umulig.

Og på kvelden 22 desember, dagen før juleferien var et faktum, kunne vi endelig hente 300 stk rykende ferske kalendere, spekket med de deiligste papirer og nydeligste finish. Gjett om vi var stolte!

De fleste kalendere er nå gitt ut. Til bedrifter, kunder, samarbeidspartnere og andre vi synes fortjener den. Den har endt opp på stortinget og den har endt opp på utstilling i Frankrike. Mange har spurt om å få kjøpe, det er dessverre ikke mulig.

Men noen få har vi igjen, så kom gjerne innom om du er nysgjerrig. Er du riktig så heldig, kan det være at vi synes du fortjener en av de aller siste. Uansett byr vi på kaffe og en god prat om hva design og papir/ferdiggjøring kan gjøre for førsteinntrykket av ditt firma.

Tusen takk for samarbeidet, Antalis og Konsis. Vi hadde aldri klart det uten dere!

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift til å bli mer synlig?  Kontakt oss i dag!

 

Det er fint å kunne ønske Mari Kolsrud Hustoft velkommen til Sandaunet Designbyrå ! Utdannet med Bachelor i Visuell kommunikasjon fra Kunsthøgskolen i Oslo.